This is a free Purot.net wiki
 • View:

Ideointia kuluttajaviestinnästä

Toisessa koulutuspäivässä keskustelun tiivistelmä

Miten saamme kuluttajat mukaan?

 • Houkuttelu, koukuttaminen ja sitouttaminen
 • Kuuntelu, vuoropuhelu
 • Kysy nokkelasti simuloivasti, ei suoraan
 • Tee pienestä asiasta tapahtuma, kuten köyhistä ritareista (merkityksen kasvattaminen)
 • Valokuvat lisänä statuspäivityksissä tärkeitä
 • https://www.facebook.com/kahvilamurunen
 • Statuspäivityksessä kannattaa olla kerrallaan yksi asia
 • Kannattaa käyttää Facebook-kyselyn avulla kuluttajilta asioita
 • Ruokatieto.fi mukana keskusteluissa, Maija käy yhdessä Simon kanssa "ruokaa omasta maasta" jutun tekemisestä keskustelut
 • Erilaisten kontaktien löytäminen
 • Omat verkostot
 • Luodaan oma Facebook-sivu tälle kokeilulle - on ollut meidän tahtotila ensimmäiset kaksi viikkoa, sopivan nimen keksiminen ollut vaikeata, ideoimme monta erilaista nimeä, joista teimme fläppitaululle yhteenvedon, lopuksi kaikki saivat äänestää antamalla 3 ääntä
 • Valitsimme Ajatusleipomo kokeilun Facebook-sivun nimeksi!

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.